5.10.09

HAIKU – LXXIteus olhos : dois seios

redondos e nus de espanto
teus seios : dois olhos1 commentaire: